Uvjeti poslovanja

Uvjeti web poslovanja www.fourkings.hr

Uvjeti poslovanja

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.
Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća .
Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Trgovac
Naziv trgovca: Agrokom d.o.o.
Sjedište: Terezino Polje 116A, Općina Lukač
Email: info@fourkings.hr

Tel: 098 902 8101

Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn
MBS: 010104868

Porezni broj: HR29959517350

Kupac 
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati  i pošalje narudžbu Trgovcu.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene
Putem Internet trgovine www.fourkings.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (HRK) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Slike i informacije o proizvodima

Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu.  Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Registracija korisnika i Narudžba proizvoda

Svi registrirani, kao i neregistrirani korisnici mogu naručiti proizvode putem košarice sa stranice kusshh.hr.U trenutku kada proizvode sa naše stranice nismo u mogućnosti isporučiti, pismenim putem ćemo Vas obavijesiti nakon čega možete otkazati Vašu narudžbu ili prihvatiti novi rok isporuke. Ukoliko narudžbu otkažete, kompletan iznos uplaćenog novca biti će Vam vraćen, najkasnije u roku od 30 dana od dana otkazivanja narudžbe. Ukoliko kupac odbije primiti ispravno isporučenu i neoštećenu robu koju je naručio, naše pravo je od kupca tražiti nadoknadu svih manipulativnih troškova koji su vezani uz navedenu narudžbu i isporuku.

Dostava

Dostava se vrši putem DPD-a.  Cijena dostave se izračunava u košarici prilikom upisa mjesta dostave.

Plaćanje

Avansno i pouzećem.

Reklamacije

U slučaju da se roba/ambalaža prilikom dostave ošteti, kupac ima pravo reklamirati robu i dobiti istu bez ponovljenog troška dostave.

Ne odobravamo povrat korištenih a ispravnih proizvoda.

Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: info@fourkings.hr ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: Agrkom d.o.o., Terezino Polje 116/1, Općina Lukač.

Isključenje prava na raskid ugovora 

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca

U slučaju prigovora, Kupac je slobodan obratiti se Trgovcu na email adresu info@fourkings.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola .Postavljanjem upita prema društvu Agrokom d.o.o. dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da pohranimo Vaš osobni podatak koje ste nam dali na period od najviše 5 godina ili na period potreban za odgovaranja na Vaš upit u potpunosti.

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava: pravo na informaciju o obradi osobnih podataka, pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;

pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;

pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole.

Opis načina zaštite povjerljivih podataka

Agrokom d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici društva Agrokom d.o.o.  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Registracijom Korisnika i Narudžbom proizvoda
Proizvod se naručuje putem košarice. Kada Kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom Potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima korisničke službe Trgovca te druge podatke sukladno Zakonu.

Rješavanje sporova

Nastali sporovi između Kupca i Trgovca rješavat će se mirnim putem. Ukoliko se ne uspiju riješiti mirnim putem spor će se rješavati na stvarno nadležnom sudu.

Također, od 15. veljače 2016. postoji mogućnost rješavanja sporova vezanih uz online kupnju i putem internetske platforme koja je svim građanima Europske unije dostupna na sljedećoj poveznici.

Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od _____________ 2021. godine.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila izvanredno iskustvo. Za više informacija pogledajte​ pravila privatnosti.
Skip to content